Natuurinclusief bouwen

De gemeente Halderberge heeft voor deze woonwijk een visie gevormd waarbij er veel ruimte voor de natuur aanwezig is. Een van de vereisten is dan ook dat er natuurinclusief gebouwd wordt. Natuurinclusief wil (onder andere) zeggen dat er in de woonhuizen ook voorzieningen getroffen worden voor flora en fauna, zoals nestkasten en dergelijke. Daarnaast treft de gemeente zelf ook passende maatregelen in de openbare ruimte om in de verdere ecologische voorwaarden voor deze soorten te voorzien. Deze ruimte is ook bestemd voor de grotere duurzaamheidsopgaven zoals het tegengaan van hittestress maar zeker ook het opvangen van regenwater.


Interesse?

Wilt u op de hoogte blijven van dit project en straks in aanmerking komen voor aankoop? Schrijf u dan nu alvast in!

Inschrijven